tiyatro

Yetişkinlere Yaratıcı Drama

“Kendini ifade etmede yaratıcı yollar keşfetmek”

Yaratıcı drama, oyunculuk ve hareket alıştırmalarının harmanlandığı bir çalışmadır. Bedenin ve zihnin rahatlatılması, konsantrasyon, güven, grup enerjisi, empati, beden dilinin etkili kullanılması, duyu ve duygu farkındalığı, hayal gücü ve yaratıcılığın etkin kullanımı gibi konular üzerinde çalışılır.

Atölye süresince güven ve samimiyet duygusu yoğun olan bir atmosfer yaratılır. Kendini ifade etmenin yazılı ve sözlü biçimleri dışında özellikle kinestetik (bedene/harekete ait) katmanları üzerinde durulur. Atölye her katılımcının kendine dair ifade yolunu keşfetmesi ve bu yolla potansiyelini fark etmesi üzerine eğilir.

Gündelik yaşantımızda hem kendi ürettiğimiz hem de dışarıdan bize uygulanan bir baskı ve gerilim hissederiz. Yapılacak çalışmalarda baskı ya da gerilimin bedenimiz ve zihnimizde nasıl depolandığı, bu deponun getirdiği ağırlığı nasıl azaltabileceğimiz ve kendimizi ifade ederken bu farkındalığı nasıl kullanabileceğimiz araştırılır.

Gerilimin azalması sadece rahatlamak anlamında değildir. Daha açık daha net düşünüp karar vermek; kendimize, çevremizdekilere, olaylara hoşgörülü ve sakince yaklaşabilmek; öngörü sahibi olabilmek gibi başka özellikleri de beraberinde getirir.

Atölyenin sonunda deneyimler paylaşılır; soru ve öneriler ile değerlendirme yapılır.

Yetişkinlere Yaratıcı Drama dersleri haftada 1 gün, 1,5 saat olarak yapılmaktadır.

Küçük gruplar ile özel dersler şeklinde tasarlanması da mümkündür.

Geri Dön